بازیگران
نگارش در تاريخ دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ توسط ainaz

عباس غزالی دارای دیپلم ادبیات و علوم انسانی مجرد


 می باشد. اعباس غزالی دارای دیپلم ادبیات و علوم

 انسانی و مجرد


 می باشد. او فعالیت در تئاتر را از سال 1375 در کانون


 فرهنگی هنری حر آغاز کرد و اولین کار تصویری او


 انتظار


 سرخ به كارگرداني محمد درمنش در سال 1376 می
 باشد.او در سریال  وضعیت سفید و شاید برای شما


 اتفاق بیافتد نیز نقش آفرینی کرده است.و فعالیت در

 تئاتر را از سال 1375 در کانون


 فرهنگی هنری حر آغاز کرد و اولین کار تصویری او


 انتظار


 سرخ به كارگرداني محمد درمنش در سال 1376 می
 باشد.او در سریال  وضعیت سفید و شاید برای شما


 اتفاق بیافتد نیز نقش آفرینی کرده است.

اسلایدر